Wonen in het dorp Moerdijk

Het dorp Moerdijk krijgt weer nieuwe glans. De toekomst van het dorp is lang onderbelicht gebleven door discussies over de toekomst van het nabijgelegen Zeehaven- en Industrieterrein. In 2013 werd uit een enquête duidelijk dat een groot deel van de inwoners graag in het dorp woont, maar weinig vertrouwen had in de toekomst. Gemeente Moerdijk, Provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk werken nu samen met de inwoners aan herstel van vertrouwen. Wij geloven in het dorp Moerdijk, een dorp waar het prettig wonen is. Nu en in de toekomst, voor huidige en toekomstige inwoners. Daarom voeren we een pakket van maatregelen uit, waarvan de Moerdijkregeling er een is.