Werkgroep 'Verkoop, PR & Imago'

 

De werkgroep bestaat uit: Jeroen de Visser, Joke Hagenbeuk, Jos Schalk (inwoners Moerdijk), Caroline Hoendervangers en Niels Morsink (gemeente Moerdijk).

Ons doel is informeren over de woningen uit de Moerdijkregeling, de verkoop- en verhuurstrategie en het promoten van 'Wonen in Moerdijk is zo gek nog niet'. Dit doen we door het inzetten van verschillende communicatiemiddelen en het organiseren van activiteiten zoals een open huizen dag.

Update over de woningmarkt en de Moerdijkregeling in 2017

Vanaf de start van de Moerdijkregeling tot nu heeft gemeente Moerdijk 74 woningen aangekocht.

- 30 woningen zijn daarvan verkocht.

- 44 woningen zijn nog in eigendom van de gemeente waarvoor alternatieve vormen van huisvesting zijn of worden gezocht.

Zo worden 33 woningen commercieel voor langere tijd verhuurd. Overige alternatieve vormen zijn anti-kraak bewoning, bewoning door verkopende eigenaren en/of leegstand door geplande werkzaamheden aan de woning.

Begin 2017 hebben 14 eigenaren zich aangemeld voor de Moerdijkregeling. Hiervan hebben twee eigenaren 'stuivertje gewisseld'. Dat betekent dat de eigenaren hun woning hebben aangeboden aan de gemeente en een andere woning uit de regeling hebben teruggekocht.
Per jaar kunnen 25 woningen worden aangekocht. Halverwege dit jaar is voor het eerst een extra mogelijkheid geboden om woningen aan te melden voor de Moerdijkregeling. Hiervoor hebben twee eigenaren zich gemeld. In 2017 zijn er dus 16 aanmeldingen voor de Moerdijkregeling.

Een mooi resultaat en goed om te zien dat inwoners juist in Moerdijk blijven!

Regelmatig plaatsen we een update over onze activiteiten. Heb je tussendoor vragen? Mail dan naar havenstrategie@moerdijk.nl.