Werkgroep 'dorpshaven'

Eén van de onderdelen uit het gebiedsplan dorp Moerdijk, is de ontwikkeling van de dorpshaven. De aanwezigheid van de haven in het dorp is één van de dingen die het dorp Moerdijk onderscheidend maakt ten opzichte van andere kernen. Het havengebied biedt kansen. Het havengebied moet een aantrekkelijke plek (uitloopgebied) zijn voor de inwoners van het dorp om te kunnen verblijven. En het havengebied moet het imago van het dorp als aantrekkelijk dorp om te wonen verder versterken.

Het gebied van en rond de haven moet als verblijfsgebied een grotere waarde krijgen voor de inwoners. Ook is er de wens om de haven steviger te koppelen met natuurgebied de Appelzak en met het dorp. In 2015 zijn hiervoor de eerste (kleine) stappen gezet. Zo is er een schelpenpad van de haven naar de Appelzak aangelegd, met bankjes en verlichting. Er zijn plantenbakken geplaatst om het gebied wat op te fleuren, er zijn bomen geplant en de groenstrook is opgeknapt.

Verder is in 2016 het ‘schapenpad’ aangelegd en opgeleverd, een pad vanuit de Julianastraat naar natuurgebied de Appelzak. Het jaar 2016 wordt ook gebruikt voor de verdere uitwerking van het ontwerp van de nieuwe haven. Door de dorpstafel zijn schetsen gemaakt voor de ontwikkeling van de havenbak en het aangrenzende openbaar gebied. Deze dienen als basis voor de verdere planvorming. Deze zijn verder uitgewerkt in concrete ontwerpen. De ontwerpen die tijdens de dorpsavond zijn gepresenteerd, worden nu verder uitgewerkt. Daarnaast worden gesprekken gevoerd voor de verplaatsing van de vrachtwagenparkeerplaats.  Er komt op korte termijn weer een avond met alle belanghebbenden om de uitwerking van de schetsen af te stemmen.

Deelnemers werkgroep
De werkgroep die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de dorpshaven in Moerdijk bestaat uit de volgende inwoners: Arie Dudok, Bianca Pieterse, Cor van Nispen, Henk van Hout, Huub Koman, Jessica Broekmeulen, Jack Stoop, John Geleijns, Kris Klykens, Leendert den Herder, Mark Klok, Martin Vos, Meindert Bijleveld, Marcel Kanters, Paul Welschen, Willem van Dalen, Loes van Leest, Nel van Meel, Dick Straasheijm en Angela Scherrenberg.