Starterslening

De gemeente Moerdijk heeft geld voor de Starterslening opzij gezet in een eigen fonds bij SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Uit dit fonds leent de gemeente geld aan inwoners die voor het eerst een woning willen kopen.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale verwervingskosten van uw woning en het maximale bedrag dat u, op basis van uw inkomen, bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente.

Kijk voor meer informatie over de starterslening op de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl/starterslening