Opknappen van de Julianastraat

De Julianastraat was toe aan groot onderhoud. De weg is opnieuw bestraat en riolering is vervangen en uitgebreid. Deze werkzaamheden zijn aangegrepen om de straat anders in te richten, naar de wensen van de omwonenden. Inwoners aan de Julianastraat en hebben in 2015 hun wensen en ideeën voor mogelijk een andere inrichting kenbaar kunnen maken. Deze ideeën zijn uitgewerkt in een presentatietekening die is gepresenteerd aan de bewoners tijdens een inloopmiddag en –avond. De opmerkingen en wensen die daar zijn geuit, zijn - waar mogelijk - verwerkt in het definitief ontwerp. Dit ontwerp bestaat uit twee tekeningen, die te bekijken zijn op de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl/wegwerkzaamheden

Wateroverlast
Ook de problematiek van de wateroverlast die- in bepaalde delen van de Julianastraat- aanwezig is, is opgepakt. Advies- en ingenieursbureau Fugro heeft hier een onderzoek naar gedaan. De maatregelen die uit dat onderzoek komen, zijn gelijktijdig met de herinrichting uitgevoerd. De uitvoering van de werkzaamheden is inmiddels nagenoeg afgerond. In maart 2017 worden de lichtmasten vervangen en de bomen geplant.