Besluit Provincie over windmolens langs A16 onaanvaardbaar voor Moerdijk

Besluit Provincie over windmolens langs A16 onaanvaardbaar voor Moerdijk

Het College van B&W van Moerdijk vindt 10 windmolens bij Klaverpolder en 6 bij Zonzeel uiterst teleurstellend en onaanvaardbaar. ‘Dit druist echt in tegen het gezamenlijk standpunt van de bewoners van de dorpen Moerdijk, Zevenbergschen Hoek en Langeweg. Dit besluit doet geen recht aan het ingezette participatieproces met de inwoners’, aldus wethouder Jaap Kamp.
Lees verder
Ook nader onderzoek toont geen verband tussen gezondheidsklachten en industrieterrein

Ook nader onderzoek toont geen verband tussen gezondheidsklachten en industrieterrein

Begin 2016 werd geen aanwijsbaar verband gevonden tussen het Haven- en Industrieterrein Moerdijk en het voorkomen van kanker in gemeente Moerdijk (in de periode 1989-2013). Wel werden in Zevenbergen meer gevallen van longkanker geconstateerd. Vanuit haar taak voor publieke gezondheid gaf gemeente Moerdijk opdracht tot nader onderzoek. Die resultaten zijn nu bekend. In de laatste drie jaar is geen significante afwijking voor Zevenbergen gevonden. Een relatie tussen aandoeningen in de gemeente en het industrieterrein is ook nu niet te herleiden.
Lees verder
Vergadering raadscommissie over Waterfront Moerdijk

Vergadering raadscommissie over Waterfront Moerdijk

Op dinsdag 18 april vergadert de raadscommissie Fysieke Infrastructuur. Hier komt het raadsvoorstel ‘Breder toepassen van het krediet Waterfront’ aan de orde. Inwoners van het dorp Moerdijk zijn van harte welkom om deze openbare vergadering als toehoorder bij te wonen. De commissievergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastoor van Kessellaan 15 in Zevenbergen. De vergadering is ook rechtstreeks te beluisteren via de website van de gemeente Moerdijk (www.moerdijk.nl). Het College van B en W wil de plannen voor een centraal dorpshart in het dorp Moerdijk alvast uitvoeren, door budget te gebruiken dat eerder is bestemd voor het opknappen van de dorpshaven. Voordat het College dit in mei aan de gemeenteraad voorlegt, wordt het voorstel besproken in de commissievergadering van 18 april.
Lees verder
Documentaire toont hoe dorp Moerdijk zich ontwikkelt van paniek tot perspectief

Documentaire toont hoe dorp Moerdijk zich ontwikkelt van paniek tot perspectief

Het Moerdijkse dorpskoor zingt bescheiden, maar je voélt de trots en vastberadenheid doorklinken: ‘…dus we blijven steeds behoren tot een dorp wat blijven kan’. Daarmee begint en eindigt de documentaire over het dorp Moerdijk, ‘Van paniek tot perspectief’. Een documentaire over een bijzonder verhaal van een bijzonder dorp.
Lees verder
College maakt zich sterk voor start project ‘dorpshart’ kern Moerdijk

College maakt zich sterk voor start project ‘dorpshart’ kern Moerdijk

Het College van B en W wil de plannen voor een centraal dorpshart in het dorp Moerdijk alvast uitvoeren, door budget te gebruiken dat eerder is bestemd voor het opknappen van de dorpshaven. Het ontwikkelen van het dorpshart kan daarmee doorgaan, ondanks dat het geld dat vrijkomt van het Logistiek Park Moerdijk, langer op zich laat wachten. Door het verschuiven van het budget willen gemeente én inwoners de vaart in beide projecten houden. Het College legt dit voorstel in mei aan de gemeenteraad voor.
Lees verder
Veiligheidsavond voor alle inwoners en bedrijven uit dorp Moerdijk

Veiligheidsavond voor alle inwoners en bedrijven uit dorp Moerdijk

23 maart: Veiligheid in dorp Moerdijk centraal Hoe en waar word ik op de hoogte gehouden van de belangrijke informatie in het geval van bijvoorbeeld een brand? En welke vluchtroutes neem ik wanneer ik bij een incident het dorp Moerdijk uit wil? Wat wordt er gedaan als ik een klacht indien over bijvoorbeeld stank? Deze, en nog een aantal andere onderwerpen komen aan de orde op de Veiligheidsavond op donderdag 23 maart in de Ankerkuil. Alle inwoners en bedrijven uit dorp Moerdijk zijn daar welkom, van 19.15 tot 22.15 uur.
Lees verder
Dorpstafel Moerdijk: voorbereidingen dorpsdag in volle gang

Dorpstafel Moerdijk: voorbereidingen dorpsdag in volle gang

Op de dorpstafelavond van donderdag 5 januari werd de stand van zaken van de werkgroepen gedeeld en onderling afgestemd voor de dorpsdag op 28 januari a.s. Er werd ook een presentatie gegeven over de nieuwe manier van (rest)afvalinzameling en het Havenbedrijf Moerdijk lichtte de nieuwe opzet van de Burenraad toe.
Lees verder
Nieuw vrijliggend fietspad Zevenbergen-Moerdijk ten oosten van Roode Vaart

Nieuw vrijliggend fietspad Zevenbergen-Moerdijk ten oosten van Roode Vaart

Het college van B&W van de gemeente Moerdijk heeft ingestemd met de aanleg van een vrijliggend fietspad tussen Zevenbergen en Moerdijk ten oosten van de Roode Vaart. Uit een vooronderzoek bleek dat er vier tracés geschikt zouden kunnen zijn voor een vrijliggend fietspad. Om tot de keuze te komen voor de definitieve route is er in nauw overleg met inwoners uit het dorp Moerdijk een haalbaarheidsonderzoek gedaan, dat in september jl. is afgerond.
Lees verder
Totaaloverzicht Moerdijkregeling online

Totaaloverzicht Moerdijkregeling online

Er is op adresniveau een totaaloverzicht gemaakt van de stand van zaken van de Moerdijkregeling. In dit overzicht staat welke woningen door de gemeente zijn aangekocht, welke woningen vervolgens weer zijn verkocht, verhuurd, hoeveel bezichtigingen er plaatsvinden etc. Dit overzicht wordt wekelijks geactualiseerd en is te vinden bij www.komwonenindorpmoerdijk.nl/wachtlijst-en-loting.
Lees verder
Immanuëlparochie:

Immanuëlparochie: "Geen andere koper kerk"

De Immanuëlparochie praat over de verkoop van de RK-kerk alleen met de gemeente. Er is geen andere koper. Dat meldt het kerkbestuur in een officiële reactie naar aanleiding van de berichten in BN deStem over een mogelijk andere koper van de kerk:
Lees verder
Drie partijen dienen beroep in tegen plan LPM

Drie partijen dienen beroep in tegen plan LPM

Het plan Logistiek Park Moerdijk is afgelopen zomer opnieuw vastgesteld door Provinciale Staten van Noord Brabant. In dit hernieuwde plan is de ‘vormfout van de Crisis- en herstelwet gerepareerd’, de inhoud van het plan is hetzelfde gebleven. Hiertegen kon beroep worden ingediend, drie partijen hebben hier gebruik van gemaakt. Tegen het eerdere plan dienden vier partijen beroep in. De stichting Hart van Moerdijk heeft dit keer geen beroep ingediend tegen het vernieuwde plan.
Lees verder
Voormalig gereformeerde kerk te bezichtigen op Open Monumentendag 10 september

Voormalig gereformeerde kerk te bezichtigen op Open Monumentendag 10 september

De voormalig gereformeerde kerk in het dorp Moerdijk doet mee met de Open Monumentendag op zaterdag 10 september a.s. tussen 11 en 17 uur. Dit voormalig kerkgebouw is verbouwd tot zeer royale en luxueuze villa en staat bovendien te koop. Nieuwsgierig geworden? Kom gerust een kijkje nemen aanstaande zaterdag aan de Grintweg 82 in Moerdijk!
Lees verder
Open Huizen dagen tijdens Oldtimer Festival Moerdijk

Open Huizen dagen tijdens Oldtimer Festival Moerdijk

Op zaterdag 27 en zondag 28 augustus organiseert de gemeente Moerdijk in samenwerking met inwoners uit het dorp Moerdijk twee lokale Open Huizen dagen. De Open Huizen dagen vinden plaats tijdens het Oldtimer Festival. Geïnteresseerden kunnen de deelnemende woningen op beide dagen tussen 10.00 en 17.00 uur vrijblijvend bezichtigen.
Lees verder
Ontwerpbestemmingsplan 'Kern Moerdijk' ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan 'Kern Moerdijk' ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan 'Kern Moerdijk' ligt vanaf 23 juni 2016 tot en met 3 augustus 2016 ter inzage. Met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Moerdijk’ wordt een verdere stap gezet in de actualisatie van het bestemmingsplan voor het dorp.
Lees verder
Film werkgroepen dorpstafel

Film werkgroepen dorpstafel

Tijdens de dorpsavond van 11 mei jl. presenteerden de werkgroepen van de dorpstafel hun plannen voor het dorp. In dit filmpje vertellen de 'trekkers' van de zes werkgroepen nog even in het kort waar ze mee bezig zijn en wat de planning van hun activiteiten is.
Lees verder
Gebied rond klokkenstoel opgeknapt

Gebied rond klokkenstoel opgeknapt

Het gebied rond de klokkenstoel aan de Havendijk is opgeknapt. Er is een voetpad aangelegd aan de Steenweg-Havendijk en er is een tegelplateau met een picknickbank bij de klokkenstoel geplaatst. Deze actie is één van de initiatieven uit de werkgroep 'opknappen openbare ruimte' van de dorpstafel. Tijdens de dorpsavond op 11 mei vertelt de werkgroep welke werkzaamheden in het openbaar gebied verder op de planning staan.
Lees verder
Ontwikkelingen dorp Moerdijk: een update

Ontwikkelingen dorp Moerdijk: een update

Eén dezer dagen valt bij alle inwoners van het dorp Moerdijk een bewonersbrief op de mat waarin zij uitgebreid worden geïnformeerd over alle ontwikkelingen die er spelen in en rond het dorp. Zoals het proces na de uitspraak van de Raad van State over het LPM, het gebiedsplan, de werkgroepen van de dorpstafel die diverse plannen aan het uitwerken zijn, de Moerdijkregeling etc. Ook de brede dorpsavond van 11 mei wordt hierin aangekondigd. Alvast benieuwd naar de brief? U kunt hem hier al downloaden:
Lees verder
11 mei brede dorpsavond

11 mei brede dorpsavond

Noteer woensdagavond 11 mei alvast in uw agenda, dan vindt de volgende brede dorpsavond plaats. Eerder is de datum van 21 maart genoemd, maar na de laatste avond met de werkgroepen komt deze datum nog te vroeg.
Lees verder
Welkomstbijeenkomst nieuwe inwoners goed bezocht

Welkomstbijeenkomst nieuwe inwoners goed bezocht

Zondag 6 maart organiseerde de werkgroep 'Verkoop-Verhuur' van de dorpstafel een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe dorpsgenoten. Alle inwoners die vanaf vorig jaar een woning hebben gekocht of gehuurd in Moerdijk waren uitgenodigd. Nadat burgemeester Klijs de nieuwe inwoners officieel welkom heette in het dorp, presenteerden alle werkgroepen van de dorpstafel kort de plannen voor het dorp.
Lees verder
GGD: geen risico's volksgezondheid door incident Shell Moerdijk

GGD: geen risico's volksgezondheid door incident Shell Moerdijk

De uitstoot van ethyleenoxide door Shell Moerdijk in de periode van 21 november 2015 tot 27 januari j.l. heeft geen gevaar opgeleverd voor de volksgezondheid. Zowel voor de korte als de langere termijn zijn volgens de GGD geen nadelige gevolgen te verwachten. Dat blijkt uit een onderzoek dat de GGD in samenwerking met het RIVM heeft uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk.
Lees verder
De gezichten achter Q Makelaars

De gezichten achter Q Makelaars

Vanaf februari 2016 is Q Makelaars uw makelaar voor de woningen die door de Gemeente Moerdijk vanuit de Moerdijkregeling in verkoop en verhuur worden aangeboden. Q Makelaars wordt vertegenwoordigd door: • Claudia Kamp (rechts op foto), makelaar en taxateur • Eveline van Lent (midden op foto), makelaar en taxateur • Laura Coppens (links op foto), binnendienstmedewerker • Daniëlle Tusschenbroek (niet op foto), commercieel medewerker
Lees verder
Uitnodiging omwonendenbijeenkomst Shell Moerdijk

Uitnodiging omwonendenbijeenkomst Shell Moerdijk

Shell Moerdijk organiseert een bijeenkomst voor omwonenden op donderdag 3 maart om 19.30 uur in De Niervaert in Klundert.
Lees verder

Reactie College van B&W op uitspraak Raad van State LPM

“Vanochtend heeft de Raad van State het Provinciaals InpassingsPlan voor het Logistiek Park Moerdijk vernietigd. Het is natuurlijk heel erg jammer dat we nu nog niet verder kunnen met onze plannen voor het LPM. Op dit moment zijn velen van u via het gebiedsplan enthousiast betrokken bij het ontwikkelen van een aantal mooie initiatieven en plannen voor het dorp. De voorziene 12 miljoen euro komen nu onverhoopt nog niet vrij. Dat geld is voorlopig nog niet beschikbaar. Dat wil niet zeggen dat alle plannen voor de leefbaarheid nu stil komen te liggen. Hoe het vervolg er nu precies uit gaat zien, daarover gaan we graag op korte termijn met u in gesprek. Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt dat er geen inhoudelijke bezwaren zijn tegen de plannen en dat nut en noodzaak van Logistiek Park Moerdijk worden erkend. We hopen dan ook dat we het proces voor de ontwikkeling van het LPM samen met Provincie en Havenschap binnen afzienbare tijd kunnen vervolgen. En we vertrouwen er op dat we met elkaar de energie in het dorp vast kunnen houden. College van Burgemeesters en Wethouders, Gemeente Moerdijk
Lees verder

Q Makelaars nieuwe makelaar Moerdijkregeling

Vanaf de eerste week van februari is Q Makelaars voor de gemeente Moerdijk aan de slag om de woningen in het dorp Moerdijk te verkopen. Het makelaarskantoor heeft de aanbesteding die hiervoor is uitgeschreven, gewonnen. Q Makelaars is aangesloten bij NVM en heeft met 9 vestigingen in Zuid-Holland en West-Brabant een groot netwerk en veel kennis van de lokale en regionale woningmarkt.
Lees verder
'Exact uitzoeken hoe dit kon gebeuren'

'Exact uitzoeken hoe dit kon gebeuren'

Reactie burgemeester Klijs op bericht van Shell Moerdijk: 'Shell Moerdijk berichtte ons dat vanuit één van de installaties ethyleenoxide is gelekt. Ik vind het heel vervelend dat er alweer een incident bij Shell heeft plaatsgevonden. En wat ik nog vervelender vind: dat het twee maanden heeft geduurd voordat het is ontdekt. '
Lees verder
Waardebon Hotel Port of Moerdijk verloot

Waardebon Hotel Port of Moerdijk verloot

Onder de bezoekers van de Open Huizen Route van afgelopen zaterdag is vandaag een hotelbon van Hotel Port of Moerdijk verloot. In totaal werden er 22 bezoekersformulieren ingeleverd, die zijn ingevuld door 12 unieke bezoekers.
Lees verder
Woningmarkt dorp Moerdijk volop in beweging

Woningmarkt dorp Moerdijk volop in beweging

De Moerdijkregeling is bijna een jaar actief en de eerste indruk is dat de regeling werkt. Mensen die om allerlei redenen in een lastige positie zijn geraakt, wordt een nieuwe toekomst geboden. Daarnaast is de woningmarkt op gang gekomen. Dat zorgt voor levendigheid en nieuwe aanwas in het dorp. Er zijn talrijke initiatieven van het dorp om meer nieuwe mensen te werven, de ‘eigen open huizen route’ vandaag tijdens de kerstmarkt, is daar een voorbeeld van.
Lees verder
Vertier voor jong en oud tijdens Kerstmarkt

Vertier voor jong en oud tijdens Kerstmarkt

Op zaterdag 12 december is er een Kerstmarkt in het dorp Moerdijk. De organisatie heeft gezorgd voor een boordevol programma, waarbij er van alles te doen en te beleven is. Zo zijn er gedurende de hele dag en avond optredens van verschillende bands en artiesten, rijdt er een verlichte huifkar rond en is er een braderie met meer dan 60 kramen.
Lees verder
Gastheren en -vrouwen gezocht voor lokale Open Huizen Route

Gastheren en -vrouwen gezocht voor lokale Open Huizen Route

Tijdens de dorpsavond op 9 november deed de werkgroep ‘verkoop-verhuur’ een oproep aan de inwoners van Moerdijk om zich aan te melden als gastheer/-vrouw tijdens een lokale Open Huizen Route in Moerdijk.
Lees verder
Kerstmarkt dorp Moerdijk op 12 december

Kerstmarkt dorp Moerdijk op 12 december

Op zaterdag 12 december van 15.00 tot 21.00 uur organiseert Stichting Kerstmarkt Moerdijk Dorp voor de 6e keer een kerstmarkt in het dorp. Met tientallen sfeervolle kraampjes en gezellige muziekoptredens.
Lees verder
Sauwelen in Moerdijk

Sauwelen in Moerdijk

Carnavalsvereniging de Spieringkruiers organiseert een sauwelavond- en middag in Moerdijk. Voor de sauwelmiddag op 15 november zijn nog kaarten te koop!
Lees verder
Nieuwe huurders en kopers in dorp Moerdijk

Nieuwe huurders en kopers in dorp Moerdijk

Het dorp Moerdijk krijgt nieuwe glans. Er wordt volop geïnvesteerd in het dorp en er zit weer beweging in de woningmarkt. Er zijn diverse particuliere woningen verkocht en van de woningen die afgelopen jaar via de Moerdijkregeling aan de gemeente zijn verkocht, is het merendeel alweer verhuurd of verkocht.
Lees verder
Gruwelen en griezelen in Moerdijk

Gruwelen en griezelen in Moerdijk

Op vrijdagavond 30 oktober organiseert SKW de Klavers haar jaarlijkse Halloween activiteit. Tussen 19.00 en 21.00 uur gaan de kinderen van de basisschool met hun ouders de straten op om allerlei leuke en spannende opdrachten uit te voeren.
Lees verder
'Kom wonen in dorp Moerdijk' ook op Facebook

'Kom wonen in dorp Moerdijk' ook op Facebook

Sinds kort is er ook een ‘Kom wonen in dorp Moerdijk’ Facebook pagina actief. Met nieuws, achtergronden, foto’s en video’s over wonen in het dorp Moerdijk, de Moerdijkregeling en meer! Delen mag!
Lees verder
Nieuwe bloembakken in dorpshaven Moerdijk

Nieuwe bloembakken in dorpshaven Moerdijk

Het dorpshaventje van Moerdijk heeft twee nieuwe bloembakken. Door het plaatsen van de bloembakken is de haven er nog weer wat mooier op geworden.
Lees verder
Havenstrategie Moerdijk 2030 uitgewerkt in concrete opgaven en ambities

Havenstrategie Moerdijk 2030 uitgewerkt in concrete opgaven en ambities

Onderzoek naar partnerships voor versterking van de nationale en internationale acquisitie, goed nabuurschap en een onderzoek naar de oprichting van een warmtebedrijf. Deze en andere onderwerpen zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 2015-2017; een schematisch overzicht van concrete opgaven en ambities uit de Havenstrategie Moerdijk 2030.
Lees verder
Moerdijks Oldtimer Festival pakt groots uit

Moerdijks Oldtimer Festival pakt groots uit

Na het grote succes in 2014, met zo'n 15.000 bezoekers, pakt de organisatie van het Moerdijks Oldtimer Festival dit jaar nog grootser uit op zaterdag 29 en zondag 30 augustus.
Lees verder
Moerdijkse ambassadeurs in weekblad Elsevier

Moerdijkse ambassadeurs in weekblad Elsevier

‘Moerdijk ten dode opgeschreven? Onzin!’ Dat lieten enkele ambassadeurs van het dorp Moerdijk weten aan weekblad Elsevier, door wie zij werden geïnterviewd.
Lees verder
Haventje dorp Moerdijk opgeknapt

Haventje dorp Moerdijk opgeknapt

Het gebied rond het haventje in het dorp Moerdijk is wat opgeknapt. In samenspraak met een brede vertegenwoordiging uit het dorp is een aantal voorstellen gedaan die op de korte termijn kon worden uitgevoerd. Dit vooruitlopend op de plannen voor het haventje voor de langere termijn.
Lees verder
Inwoners promoten wonen in dorp Moerdijk

Inwoners promoten wonen in dorp Moerdijk

Op vrijdag 26 juni om 19.00 uur presenteren 4 gezinnen uit het dorp Moerdijk zich als nieuwe ambassadeurs van het dorp. De ambassadeurs willen het dorp positief op de kaart zetten en nieuwe inwoners interesseren voor wonen in Moerdijk. Zij geloven in het dorp Moerdijk, een dorp waar het prettig wonen is. Nu en in de toekomst, voor huidige én toekomstige inwoners.
Lees verder
Moerdijks Oldtimer Festival op 29 en 30 augustus

Moerdijks Oldtimer Festival op 29 en 30 augustus

Op 29 en 30 augustus organiseert Stichting Nostalgisch Moerdijk het Moerdijks Oldtimer Festival. Het oldtimer spektakel vindt plaats in de haven van het dorp Moerdijk en is geschikt voor jong en oud. De entree is gratis.
Lees verder