Investeringen

Het dorp Moerdijk krijgt weer nieuwe glans. Er wordt de komende jaren veel geïnvesteerd in maatregelen die de leefbaarheid in het dorp verbeteren. De Moerdijkregeling is één van die maatregelen. Naast de Moerdijkregeling wordt samen met Provincie Noord-Brabant en Havenschap Moerdijk een keur aan investeringen in en rond het dorp gedaan – in totaal voor zo’n 20 miljoen euro – om het dorp Moerdijk weer nieuwe glans te geven. Wij geloven in het dorp Moerdijk, een dorp waar het prettig wonen is. Nu en in de toekomst, voor huidige en toekomstige inwoners.