Gebiedsplan

Voor alle kernen in gemeente Moerdijk wordt een gebiedsplan gemaakt. Een gebiedsplan is de agenda voor het dorp voor de komende jaren als het gaat om het verbeteren van leefbaarheid. Dit plan wordt opgesteld in coproductie met gemeente, woningcorporaties, politie, zorginstellingen én vooral bewoners.

Ook in het dorp Moerdijk is een gebiedsplan gemaakt. Naast alle al aangekondigde maatregelen wordt in dit plan bepaald wat nog extra gedaan kan worden in het dorp. Inmiddels zijn er diverse dorpstafelbijeenkomsten en twee brede dorpsavonden geweest. Aan deze dorpstafelbijeenkomsten namen steeds zo’n 40 inwoners en andere betrokkenen deel. Met de dorpstafel is een rolverdeling en de invulling van de dorpstafelbijeenkomsten afgesproken. Deze kunt u nalezen in dit document: Rolverdeling dorpstafel Moerdijk

6 werkgroepen
Tijdens de dorpstafelbijeenkomsten zijn er zes werkgroepen aan de slag gegaan, bestaande uit inwoners van het dorp. Deze werkgroepen werken acties uit over de volgende onderwerpen:

  1. Ontwikkeling gebied RK- kerk (dorpshart);
  2. Dorpshaven/ Waterfront Moerdijk;
  3. Fietspad Moerdijk- Zevenbergen;
  4. Aanpak openbare ruimte en verkeershinder;
  5. Basisschool de Klaverhoek;
  6. Verkoop, PR & Imago.

Gebiedsplan
Op de dorpsavond van 11 mei jl. werd het gebiedsplan aan alle inwoners van het dorp gepresenteerd. Bekijk het gebiedsplan hier!