Dorpshaven

Het gebied rond het haventje in het dorp Moerdijk is opgeknapt door een aantal kleine ingrepen. Zo is er een schelpenpad aangelegd vanaf de haven tot aan de Appelzak, met picknickbanken en verlichting. Het kleine watergangetje bij de toegang tot de Appelzak is voorzien van een voetgangersbrug. De haven heeft bovendien een groot aantal nostalgische verlichtingspunten gekregen en de bedrijven aan de rechterzijde zijn zoveel mogelijk afgeschermd door het toepassen van beplanting en het plaatsen van een aantal bomen. Ook zijn er twee grotere bomen aan de koppen van de haven aan een groenperkje geplaatst. De verdere inrichting van de haven komt aan bod in het gebiedsplan.