Werkgroep 'basisschool'

Basisschool De Klaverhoek heeft een belangrijke sociale functie in het dorp. De school is daarnaast belangrijk voor de aantrekkelijkheid van het dorp als woonplaats. De basisschool heeft momenteel 62 leerlingen. Ontwikkelingen in het dorp, waaronder de Moerdijkregeling, leiden mogelijk tot een tijdelijke afname van het aantal leerlingen door het vertrek van gezinnen met kinderen. Daarmee komt de kwaliteit van het onderwijs mogelijk tijdelijk onder druk te staan. Op basis van een in april opgesteld plan van aanpak gaan gemeente, IBS De Klaverhoek en Stichting De Waarden in overleg over eventuele maatregelen die noodzakelijk zijn.

Inmiddels echter groeit door de uitvoering van de regeling juist het aantal leerlingen van de basisschool. Er zijn oudere inwoners vertrokken, maar er zijn relatief veel gezinnen met kinderen voor terug gekomen. Met name in de jongere klassen is de aanwas relatief groot. Daarmee is het verzoek aan de gemeente niet langer aan de orde.