12 miljoen euro extra

Voor alle kernen in de gemeente Moerdijk wordt een gebiedsplan gemaakt. Een gebiedsplan is de agenda voor het dorp voor de komende jaren als het gaat om het verbeteren van leefbaarheid. Opgesteld in coproductie met gemeente, woningcorporaties, politie, zorginstellingen én vooral inwoners. Ook in het dorp Moerdijk is een gebiedsplan gemaakt. Naast alle al aangekondigde maatregelen wordt in dit plan bepaald wat nog extra gedaan kan worden in het dorp om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te versterken. Bij het definitief zijn van de plannen voor het Logistiek Park Moerdijk komt voor het uitvoeren van deze maatregelen een bedrag van ruim €12 miljoen extra beschikbaar.

Inmiddels zijn er diverse dorpstafelbijeenkomsten en dorpsavonden geweest. Aan de dorpstafelbijeenkomsten namen steeds zo’n 40 inwoners en andere betrokkenen deel. Tijdens de dorpstafelbijeenkomsten zijn er zes werkgroepen aan de slag gegaan, bestaande uit inwoners van het dorp. Deze werkgroepen werken acties uit over de volgende onderwerpen:

  1. Ontwikkeling gebied RK- kerk;
  2. Waterfront Moerdijk (gebied Dorpshaven);
  3. Fietspad Moerdijk- Zevenbergen;
  4. Aanpak openbare ruimte en verkeershinder;
  5. Basisschool de Klaverhoek;
  6. Wonen in Moerdijk/ PR.

Op de dorpsavond van 11 mei 2016 zijn is het gebiedsplan aan alle inwoners van het dorp gepresenteerd. De werkgroepen vertelden in een informatiemarkt over de plannen voor het dorp.